Bryne, før og nå

Flytt skillelinjen i bildene for å reise i tid.
Historiske bilder tilhører Jærmuseet og Norsk Jernbanemuseum. Bildene fra nåtid er tatt av Trond Thorsen i august 2012.

 

Fabrikken til Serigstad på Bryne

Sort/hvitt-bildet er tatt av Kjell Time i 1974.

 

Bryne stasjon

Fotografert i 1963 eller 1964. Fotograf ukjent.